EI-10080DV双视角多能量X射线安检机

产品简介
EI-10080DV是新一代双视角型X射线检查设备,其采用了两组独立的射线源结构,可提供水平、垂直两个视角的图像并分别显示,根据被检物有效原子序数,快速准确地检测出各类包裹中的有机物、无机物和混合物(或轻金属),能够有效避免由于物体重叠带来的识图困难,从而更加准确有效的识别危险品和违禁品。

产品特点
双视角设计,垂直、水平两个视角的图像同时显示,有效避免由于物品重叠带来的干扰,更加准确有效的识别危险品和违禁品
全新射线防护技术
多功能图像处理平台
危险品图像TIP插入功能
图像清晰、透亮、层次感强
支持图像放大区域任意选择
探测数据高速平行采集
可移动分体式机型结构设计
大通道外观设计兼多功能操作界面
支持JPG、BMP专用图像格式转换及转存至USB
F1/F2/F3自定义组合功能
   
通用指标
通道尺寸...............................1010mm(W)×810mm(H)
传送带速度...........................0.2米/秒
传送带高度...........................300mm
系统噪声..............................<65dB
最大负荷...............................200kg(负载均匀分布)
线分辨力...............................AWG36(顶照) AWG38(侧照)
穿透力(钢厚)...................30mm(顶照) 32mm(侧照)
空间分辨力(顶照)...........水平:1.3mm 垂直:1.3mm
                  (侧照)...........水平:1.3mm 垂直:1.3mm
显示器...................................19寸LED液晶彩色显示器(双显)
安装参数
外形尺寸..............................3182毫米(长)x1706毫米(宽)x1685毫米(高)
重量.......................................1000KG
运行温度/相对湿度............0℃~45℃/10%~95% (不冷凝)
储藏温度/相对湿度............-40℃~60℃/10%~95% (不冷凝)
电源.......................................交流220伏VAC(+10%~-15%) 50±3赫兹(Hz)
功耗.......................................约0.54千伏安(KVA)


应用领域
民航、铁路公路海关码头、城市轨道交通